Rentebørs

Undersøkelsen blir foretatt blant alle banker som tilbyr driftskreditt til landbruket. Undersøkelsen blir kontinuerlig oppdater når det skjer endringer i villkårene. Du vil her til en hver tid kunne finne den banken som gir deg de beste rentevilkårene for driftskreditt i landbruket.

Oversikt over de 10 beste bankene på driftskreditt

Nr. Navn Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet
Snittrente registrerte banker 5,15 0,133
1. Landkreditt Bank 3,44 0,- 0,10 16.11.2016
2. Rørosbanken 3,5 Etter avtale,- 0,1 25.08.2016
3. Sparebank 1 SR-Bank 3,95 2000,- 0,50 18.11.2016
4. Sparebanken Øst 3,95 3000,- 0,02 24.11.2016
5. Sparebanken Sogn og Fjordane 3,96 2000,- 0,05 05.12.2016
6. Totens Sparebank 4 3500,- 0,1 07.11.2016
7. Sparebanken Hedmark 4,01 2500,- 0,1 30.11.2016
8. Berg Sparebank 4,05 2000,- 0,15 08.11.2016
9. Surnadal Sparebank 4,06 2500,- 0,1 31.10.2016
10. Danske Bank 4,17 2000,- 0,1 21.11.2016

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr
** Etableringskostnader ved opprettelse av driftskredittkonto (etabkerubgs-/depotgebyr) ved innvilget driftskredittramme på 250.000 kr

Driftskreditt

Driftskreditt - eller "Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket" - som ordningen egentlig heter er bondens egen kassakredittordning. Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i - og leverandør til - kan han eller hun nyte godt av en romslig kredittbevilgning til en meget hyggelig lånerente.

For å kunne nyte godt av ordningen må bonden være eier i minst én av de deltakende samvirkebedriftene. Alle utbetalinger for oppgjør fra de samvirkebedriftene bonden leverer til, skal gå gjennom den banken bonden har opprettet driftskreditt i.

Størrelsen på bevilget kreditt vil være avhengig av historiske leveranser til samvirkebedriftene. Når det gjelder nyetablerte bønder beregnes kredittrammens størrelse i forhold til oppgjør for framtidige leveranser. Normalt vil kredittrammen være på 40% av de årlige utbetalingene fra de aktuelle samvirkebedriftene.  

Spørsmål om driftskreditt kan rettes til en av de deltagende samvirkebedriftene eller til Norsk Landbrukssamvirke v/Helene Lillekvelland, tlf 46 78 76 76 eller på  e-post .

Les mer om Driftskreditt her