Finn bank

- eller -
Navn Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet
Askim og Spydeberg Sparebank Effektiv lånerente *5,56 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet25.03.2020
Arendal og Omegn Sparekasse Effektiv lånerente *7,05 Etableringskostnad ved opprettelse **1500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet02.02.2021
Lillesands Sparebank Effektiv lånerente *7,63 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet25.03.2020
Landkreditt Bank Effektiv lånerente *5,30 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet22.03.2023
Kvinesdal Sparebank Effektiv lånerente *3,99 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0 Sist bekreftet13.12.2021
Indre Sogn Sparebank Effektiv lånerente *5,4 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet04.04.2018
Haugesund Sparebank Effektiv lånerente *7,3 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,75 Sist bekreftet08.03.2023
Sparebank 68° Nord Effektiv lånerente *8,84 Etableringskostnad ved opprettelse **7500 Innskuddsrente0 Sist bekreftet08.12.2022
Grue Sparebank Effektiv lånerente *5,51 Etableringskostnad ved opprettelse **7500 Innskuddsrente0,0 Sist bekreftet14.03.2023
Grong Sparebank Effektiv lånerente *7,5 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0 Sist bekreftet09.03.2023
Flekkefjord Sparebank Effektiv lånerente *4,53 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0 Sist bekreftet29.09.2020
Etnedal Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet28.03.2022
Etne Sparebank Effektiv lånerente *6,45 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0 Sist bekreftet08.09.2022
Danske Bank Effektiv lånerente *4,17 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet17.08.2017
Romsdal Sparebank Effektiv lånerente *5,35 Etableringskostnad ved opprettelse **1200 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet20.08.2021
Blaker Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet31.08.2017
Berg Sparebank Effektiv lånerente *5,30 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente1,00 Sist bekreftet08.03.2023
Aurland Sparebank Effektiv lånerente *6,92 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Østre Agder Sparebank Effektiv lånerente *4,09 Etableringskostnad ved opprettelse **2600 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet13.12.2021
Sparebank 1 SR-Bank Effektiv lånerente *5,95 Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente0,25 Sist bekreftet07.03.2023
Sparebank1 Østlandet Effektiv lånerente *4,01 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet21.08.2017
Sparebanken Øst Effektiv lånerente *3,29 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,02 Sist bekreftet04.04.2018
Sparebanken Sogn og Fjordane Effektiv lånerente *5,80 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,10 Sist bekreftet07.03.2023
Sparebanken Vest Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **1500 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet20.12.2016
Stadsbygd Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet16.06.2021
Sparebank 1 Nordmøre Effektiv lånerente *4,06 Etableringskostnad ved opprettelse **4000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet13.09.2021
Odal Sparebank Effektiv lånerente *5,65 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Tinn Sparebank Effektiv lånerente *5,75 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,10 Sist bekreftet07.12.2022
Totens Sparebank Effektiv lånerente *6 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet07.03.2023
Sparebank 1 SMN Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet13.09.2021
SpareBank 1 Sørøst Norge Effektiv lånerente *6,62 Etableringskostnad ved opprettelse **4000 Innskuddsrente0,10 Sist bekreftet21.03.2023
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Effektiv lånerente *4,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet20.12.2016
Soknedal Sparebank Effektiv lånerente *6,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet28.08.2017
Søgne og Greipstad Sparebank Effektiv lånerente *8,18 Etableringskostnad ved opprettelse **5000 Innskuddsrente0,01 Sist bekreftet09.12.2022
Selbu Sparebank Effektiv lånerente *3,58 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.09.2020
Rindal Sparebank Effektiv lånerente *5,09 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente1,00 Sist bekreftet23.05.2023
Nesset Sparebank Effektiv lånerente *4,75 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,25 Sist bekreftet17.08.2017
Luster Sparebank Effektiv lånerente *3,9 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet15.06.2021
Valdres Sparebank Effektiv lånerente *6,08 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,5 Sist bekreftet23.12.2019
Voss Sparebank Effektiv lånerente *5,87 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0 Sist bekreftet15.05.2023
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Effektiv lånerente *8,24 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet09.03.2023
Rørosbanken Effektiv lånerente *3,0 Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale Innskuddsrente0 Sist bekreftet07.03.2023

Oversikt over de 10 beste bankene på driftskreditt

Nr. Navn Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet
1 Rørosbanken Effektiv lånerente *3,0 Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale Innskuddsrente0 Sist bekreftet07.03.2023
2 Sparebanken Øst Effektiv lånerente *3,29 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,02 Sist bekreftet04.04.2018
3 Selbu Sparebank Effektiv lånerente *3,58 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.09.2020
4 Luster Sparebank Effektiv lånerente *3,9 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet15.06.2021
5 Kvinesdal Sparebank Effektiv lånerente *3,99 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0 Sist bekreftet13.12.2021
6 Sparebank1 Østlandet Effektiv lånerente *4,01 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet21.08.2017
7 Sparebank 1 Nordmøre Effektiv lånerente *4,06 Etableringskostnad ved opprettelse **4000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet13.09.2021
8 Østre Agder Sparebank Effektiv lånerente *4,09 Etableringskostnad ved opprettelse **2600 Innskuddsrente0,00 Sist bekreftet13.12.2021
9 Danske Bank Effektiv lånerente *4,17 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet17.08.2017
10 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Effektiv lånerente *4,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet20.12.2016
Snittrente registrerte banker Effektiv lånerente * 5,60 Innskuddsrente 0,14

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr

** Etableringskostnader ved opprettelse av driftskredittkonto (etablerings-/depotgebyr) ved innvilget driftskredittramme på 250.000 kr