Finn bank

- eller -
Navn Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet
Askim og Spydeberg Sparebank Effektiv lånerente *5,56 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet27.06.2019
Arendal og Omegn Sparekasse Effektiv lånerente *7,05 Etableringskostnad ved opprettelse **1500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Lillesands Sparebank Effektiv lånerente *7,63 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet15.07.2019
Landkreditt Bank Effektiv lånerente *3,71 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet14.08.2019
Kvinesdal Sparebank Effektiv lånerente *5,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2200 Innskuddsrente0 Sist bekreftet20.12.2016
Indre Sogn Sparebank Effektiv lånerente *5,4 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet04.04.2018
Hønefoss Sparebank Effektiv lånerente *6,4 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet20.12.2016
Haugesund Sparebank Effektiv lånerente *5,6 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,45 Sist bekreftet27.06.2019
Harstad Sparebank Effektiv lånerente *5,36 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,25 Sist bekreftet20.12.2016
Grue Sparebank Effektiv lånerente *4,58 Etableringskostnad ved opprettelse **5000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet09.07.2019
Grong Sparebank Effektiv lånerente *4,65 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet16.04.2019
Flekkefjord Sparebank Effektiv lånerente *5,82 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Etnedal Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet26.06.2019
Etne Sparebank Effektiv lånerente *4,94 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet02.07.2019
Danske Bank Effektiv lånerente *4,17 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet17.08.2017
Fræna og Hustad Sparebank Effektiv lånerente *5,35 Etableringskostnad ved opprettelse **1200 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet28.08.2017
Blaker Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet31.08.2017
Berg Sparebank Effektiv lånerente *4,55 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,45 Sist bekreftet28.06.2019
Aurland Sparebank Effektiv lånerente *6,92 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Gjerstad Sparebank Effektiv lånerente *4,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2600 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet21.08.2017
Sparebank 1 SR-Bank Effektiv lånerente *4,10 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,5 Sist bekreftet26.06.2019
Sparebank1 Østlandet Effektiv lånerente *4,01 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet21.08.2017
Sparebanken Øst Effektiv lånerente *3,29 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,02 Sist bekreftet04.04.2018
Sparebanken Sogn og Fjordane Effektiv lånerente *4,21 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet30.04.2019
Sparebanken Vest Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **1500 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet20.12.2016
Stadsbygd Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet01.07.2019
Surnadal Sparebank Effektiv lånerente *4,06 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet04.04.2018
Nesset Sparebank Effektiv lånerente *4,75 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,25 Sist bekreftet17.08.2017
Tinn Sparebank Effektiv lånerente *5,82 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet20.12.2016
Totens Sparebank Effektiv lånerente *4 Etableringskostnad ved opprettelse **3500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet04.04.2018
Sparebank 1 SMN Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet05.04.2018
SpareBank 1 Modum Effektiv lånerente *4,94 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet27.06.2019
SpareBank 1 Hallingdal Valdres Effektiv lånerente *4,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet20.12.2016
Soknedal Sparebank Effektiv lånerente *6,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet28.08.2017
Søgne og Greipstad Sparebank Effektiv lånerente *5,93 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet04.09.2019
Selbu Sparebank Effektiv lånerente *4,58 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet28.08.2017
Rindal Sparebank Effektiv lånerente *4,58 Etableringskostnad ved opprettelse **1500 Innskuddsrente0,25 Sist bekreftet20.12.2016
Odal Sparebank Effektiv lånerente *5,65 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet20.12.2016
Luster Sparebank Effektiv lånerente *4,5 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet04.04.2018
Lofoten Sparebank Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,65 Sist bekreftet04.04.2018
Valdres Sparebank Effektiv lånerente *7 Etableringskostnad ved opprettelse **1750 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet04.04.2018
Voss Sparebank Effektiv lånerente *5,87 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet27.06.2019
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Effektiv lånerente *8,26 Etableringskostnad ved opprettelse **1000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet28.06.2019
Rørosbanken Effektiv lånerente *3,5 Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet26.06.2019

Oversikt over de 10 beste bankene på driftskreditt

Nr. Navn Effektiv lånerente * Etableringskostnad ved opprettelse ** Innskuddsrente Sist bekreftet
1 Sparebanken Øst Effektiv lånerente *3,29 Etableringskostnad ved opprettelse **3000 Innskuddsrente0,02 Sist bekreftet04.04.2018
2 Rørosbanken Effektiv lånerente *3,5 Etableringskostnad ved opprettelse **Etter avtale Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet26.06.2019
3 Landkreditt Bank Effektiv lånerente *3,71 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet14.08.2019
4 Totens Sparebank Effektiv lånerente *4 Etableringskostnad ved opprettelse **3500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet04.04.2018
5 Sparebank1 Østlandet Effektiv lånerente *4,01 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet21.08.2017
6 Surnadal Sparebank Effektiv lånerente *4,06 Etableringskostnad ved opprettelse **2500 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet04.04.2018
7 Sparebank 1 SR-Bank Effektiv lånerente *4,10 Etableringskostnad ved opprettelse **0 Innskuddsrente0,5 Sist bekreftet26.06.2019
8 Danske Bank Effektiv lånerente *4,17 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,1 Sist bekreftet17.08.2017
9 Sparebanken Sogn og Fjordane Effektiv lånerente *4,21 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,05 Sist bekreftet30.04.2019
10 SpareBank 1 Hallingdal Valdres Effektiv lånerente *4,25 Etableringskostnad ved opprettelse **2000 Innskuddsrente0,15 Sist bekreftet20.12.2016
Snittrente registrerte banker Effektiv lånerente * 5,18 Innskuddsrente 0,13

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr

** Etableringskostnader ved opprettelse av driftskredittkonto (etablerings-/depotgebyr) ved innvilget driftskredittramme på 250.000 kr