Om driftskredittordningen

Driftskreditt,  eller «Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket» som ordningen egentlig heter, er bondens egen kassakredittordning. Mot pant i framtidige oppgjør for leveranser til de samvirkebedriftene bonden er medeier i – og leverandør til – kan han eller hun nyte godt av en romslig kredittbevilgning til en meget hyggelig lånerente.

For å kunne nyte godt av ordningen må bonden være eier i minst én av de deltakende samvirkebedriftene. Alle utbetalinger for oppgjør fra de samvirkebedriftene bonden leverer til, skal gå gjennom den banken bonden har opprettet driftskreditt i.

Størrelsen på bevilget kreditt vil være avhengig av historiske leveranser til samvirkebedriftene. Når det gjelder nyetablerte bønder beregnes kredittrammens størrelse i forhold til oppgjør for framtidige leveranser. Normalt vil kredittrammen være på 40% av de årlige utbetalingene fra de aktuelle samvirkebedriftene.

Spørsmål om driftskreditt kan rettes til en av de deltagende samvirkebedriftene eller til Norsk Landbrukssamvirke v/Åge Klepp tlf:
90 92 96 90 eller på e-post.

Håndbok

Det er utarbeidet en håndbok for driftskredittordningen. Håndboken inneholder beskrivelse av prosedyrer og regler i ordningen. Det er også utarbeidet en veileder for hvordan man finner fram i håndboken.

Oppdatert Håndbok og aktuelle dokumenter finnes på Finans Norges hjemmesider.

År Last ned årsmelding
Årsmelding 2021: Last ned PDF
Årsmelding 2020: Last ned PDF
Årsmelding 2019: Last ned PDF
Årsmelding 2018: Last ned PDF
Årsmelding 2017: Last ned PDF
Årsmelding 2016: Last ned PDF