Søgne og Greipstad Sparebank

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 01.10.2020

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.