Søgne og Greipstad Sparebank

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 18.03.2021

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.