Søgne og Greipstad Sparebank

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 09.12.2022

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.