Soknedal Sparebank

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 28.08.2017

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.