Sparebanken Sogn og Fjordane

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 19.04.2022

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.