Sparebanken Sogn og Fjordane

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 07.03.2023

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.