Sparebanken Sogn og Fjordane

Renteopplysningene ble sist bekreftet den 28.12.2020

Bankinfo

Driftskreditt

Kassakreditt

* Effektiv rente beregnet uten etablerings-/depotgebyr.